Τοποθέτηση

Εγκατάσταση Κλιματιστικού

Αξιολόγηση της ιδανικής θέσης εγκατάστασης του κλιματιστικού, τοποθέτηση και σύνδεση της εσωτερικής κι εξωτερικής μονάδας και εκτέλεση δοκιμαστικής λειτουργίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η συμπλήρωση φρέον μέχρι 100 γρ.

  • Για 9000 BTU ή 12000 BTU έως 2μ. σωλήνες 80€ +φπα | Από 2μ. και πάνω 20€ +φπα το τρέχον μέτρο
  • Για 18000 BTU ή 24000 BTU έως 2μ. σωλήνες 90-100€ +φπα | Από 2μ. και πάνω 25€ +φπα το τρέχον μέτρο
  • Για εγκαταστάσεις σε επαγγελματικά μηχανήματα το κόστος καθορίζετε κατόπιν συνεννοήσεως