Συντήρηση

Η συντήρηση κλιματιστικού είναι απαραίτητη τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μεγάλη αύξηση στη χρήση του air condition. Έτσι, το κλιματιστικό σου θα χρειαστεί περισσότερη περιποίηση. Πολλοί από εμάς αμελούμε τη συντήρηση του κλιματιστικού μας, μιας και δεν μπορούμε να διακρίνουμε τα σημάδια που δείχνουν την άμεση ανάγκη της συντήρησης του. Αναφέρουμε μερικά από αυτά προκειμένου να είσαι σε θέση να τα αναγνωρίσεις όσο το δυνατόν συντομότερα.

  • Μειωμένη ή καθόλου απόδοση
  • Θόρυβος στον ανεμιστήρα ο οποίος μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ενοχλητικός
  • Εντονη δυσοσμία
  • Συνθήκες μειωμένης άνεσης (δυσφορία)
  • Επιβαρυμένος λογαριασμός ρεύματος

Για την Συντήρηση χρησιμοποιούνται υλικά και προϊόντα διεθνών προδιαγραφών και σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα υλικά είναι της γνωστής Εταιρείας Chemsearch/CPS του Ομίλου NCH, με πιστοποίηση ISO 9001-2008, με δελτίο οδηγιών ασφαλείας στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

Η συντήρηση περιλαμβάνει:
✓ Βιολογικό καθαρισμό εσωτερικής μονάδας με ειδικά καθαριστικά, φιλικά στο περιβάλλον και στον άνθρωπο για απαλλαγή από κάθε είδους κακοσμίας και μύκητες.
✓ Καθαρισμό εξωτερικής μονάδας
✓ Έλεγχο εσωτερικών συνδέσεων για αποφυγή βραχυκυκλωμάτων.
✓ Έλεγχο και συμπλήρωση Φρέον.
✓ Έλεγχο απόδοσης του κλιματιστικού.

για ένα κλιματιστικό 30€ + ΦΠΑ
για δύο κλιματιστικά, 50€ + ΦΠΑ
για τρία κλιματιστικά, 75€ + ΦΠΑ