Μεταφορά

Η απεγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί λόγω μιας ανακαίνισης, μετακόμισης ή αλλαγής κλιματιστικού. Είναι μια διαδικασία που απαιτείται να εκτελεστεί από πιστοποιημένους τεχνικούς. Χρειάζεται προσοχή, ώστε το κλιματιστικό να είναι στη συνέχεια έτοιμο να εγκατασταθεί στο νέο σημείο που επιθυμείτε.

Το συνεργείο μας διέπεται από επαγγελματισμό, εμπειρία, αξιοπιστία και τεχνογνωσία.

Τα βήματα που ακολουθούνται για την απεγκατάσταση του κλιματιστικού είναι τα εξής:

  • Αρχικά, γίνεται έλεγχος της λειτουργίας του κλιματιστικού.
  • Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει προσεκτικό μάζεμα του ψυκτικού υγρού φρέον από την εξωτερική μονάδα.
  • Ακολουθεί η διακοπή της ηλεκτρικής παροχής της κλιματιστικής μονάδας.
  • Μετά πραγματοποιείται η αποσύνδεση – απεγκατάσταση και αποξήλωση της εξωτερικής και της εσωτερικής μονάδας.
  • Η ασφαλής συσκευασία και προστασία του κλιματιστικού μετά την απεγκατάστασή του είναι σημαντική είτε πρόκειται για προσωρινή απεγκατάσταση είτε για μεταφορά του σε άλλη τοποθεσία.

Είναι πολύ πιθανό μετά την απεγκατάσταση του κλιματιστικού να ακολουθήσει η επανεγκατάσταση του σε νέο σημείο. Καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσετε τους ίδιους τεχνικούς, καθώς θα έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τη μονάδα. Η επανεγκατάσταση του κλιματιστικού θα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή ώστε να διασφαλιστεί η σωστή και ομαλή λειτουργία του